en
pl

 

 

1. Gołębie

1.1. Hodowla gołębi

1.2. Pasze dla zwierząt gospodarskich

1.3. Środki farmaceutyczne dla zwierząt

1.3.1. Leki

1.3.2. Witaminy

1.3.3. Odżywki dla gołębi

1.4. Weterynaria

1.5. Preparaty i środki chemiczne do dezynfekcji

1.6. Akcesoria

1.6.1. Opaski na nogi

1.6.2. Obrączki z chipami

 

2. Gołębniki

2.1. Budowa budynków inwentarskich

2.2. Wyposażenie budynków inwentarskich

 

3. Transport

3.1. Transport rolniczy

3.2. Nadwozia, przyczepy i naczepy

4. Instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne

4.1. Systemy identyfikacji i pomiaru czasu

5. Oprogramowanie do monitorowania zwierząt hodowlanych

6. Organizatorzy aukcji i zawodów

7. Trofea

8. Wydawnictwa, portale internetowe

8.1. Wydawnictwa branżowe

8.2. Magazyny branżowe

8.3. Portale i serwisy internetowe

9. Organizacje i instytucje

9.1. Stowarzyszenie

9.2. Związek branżowy