en
pl
home

 

 

Jednorazowy bilet wstępu 40 zł*

*Jednorazowy bilet traci ważność po opuszczeniu terenu, nie mozna wejść drugi raz na ten sam bilet;

**Jeden billet upoważnia do wstępu i na Olimpiadę i na Targi

Jednorazowa karta wjazdu 50 zł*

*Bilet na całe wydarzenie